Mediation Eindhoven

Wat is mediation?

Conflicten eindigen bijna altijd voor de rechter. Tegenwoordig worden conflicten echter steeds vaker met behulp van mediation opgelost: een vorm van bemiddeling bij conflicten.
Het mediation-proces is vrijwillig en vertrouwelijk. U kunt ermee stoppen als u dat wilt, zonder rechten te verspelen. De mediator is een onpartijdige, neutrale bemiddelaar en is goedkoper dan twee advocaten plus de eventuele kosten voor een gang naar de rechtbank.
Hij helpt de partijen om zicht te krijgen op hun persoonlijke belangen. Vanuit die belangen wordt samen met u gezocht naar goede en creatieve oplossingen. Het streven is gericht op het vinden van een win-win situatie. 
Als een onafhankelijke derde, zoals een rechter een bindende uitspraak doet, zijn er vaak winnaars en verliezers.
Een bijkomend voordeel van mediation is dat de relatie tussen de partijen zo goed mogelijk intact blijft. Uit recente ervaringen is gebleken, dat deze vorm van bemiddeling een uitstekend hulpmiddel is bij het oplossen van conflicten. Het kan daarbij gaan om conflicten op terreinen als: echtscheiding, arbeidsverhoudingen, gezondheidszorg, onderwijs, bedrijfsopvolging en zakelijke transacties.

De voordelen:

Snelle resultaten

De gemiddelde contacttijd is ongeveer 6 uur. Bijna alle bemiddelingen worden binnen 4 maanden afgerond.

Lage kosten

U betaalt niet twee maal kosten voor uw eigen advocaat, maar eenmaal voor de mediator. De uurlonen zijn bovendien lager dan de uurtarieven van een advocaat.

Hoge graad van acceptatie van het resultaat door de partijen

Het eindresultaat wordt immers door de partijen zelf in onderling overleg bepaald en niet door een derde zoals een rechter gedicteerd. In 72% van de gevallen komen de partijen tot een resultaat, dat hen beiden tevreden stemt.

Doordat er aanzienlijke lagere kosten verbonden zijn aan het mediationproces, komt het steeds vaker voor dat voor deze oplossing gekozen wordt in het bestuursrecht. Daarnaast wordt ook tegenwoordig vaak nadrukkelijk door rechters gewezen op oplossen zonder rechter.

Neemt u geheel vrijblijvend contact op mij, ik vertel u graag wat ik voor u kan betekenen. Ik werk veelal in Eindhoven, maar help u graag ook met bemiddeling bij conflicten in de regio Brabant.

Mediation Eindhoven Echtscheiding Den Bosch

Mediation Eindhoven Echtscheiding